Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Nydala NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala NO 1338 20,1% 26,2% 22,9% 30,8% 5,0% 47,5% 52,5% 12,9%  
Summa 1338 20,1% 26,2% 22,9% 30,8% 5,0% 47,5% 52,5% 12,9%

http://www.val.se