Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åstorp - Ålder och kön - Åstorp Dala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Dala 1081 15,1% 32,1% 20,8% 32,0% 6,5% 49,6% 50,4% 8,0%  
Summa 1081 15,1% 32,1% 20,8% 32,0% 6,5% 49,6% 50,4% 8,0%

http://www.val.se