Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åstorp - Ålder och kön - Åstorp Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Centrum 1348 18,2% 26,7% 18,0% 37,0% 6,1% 46,4% 53,6% 7,3%  
Summa 1348 18,2% 26,7% 18,0% 37,0% 6,1% 46,4% 53,6% 7,3%

http://www.val.se