Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - Krika-Bonnarp-Nybygget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Krika-Bonnarp-Nybygget 1064 15,2% 38,7% 27,5% 18,5% 7,1% 52,1% 47,9% 8,7%  
Summa 1064 15,2% 38,7% 27,5% 18,5% 7,1% 52,1% 47,9% 8,7%

http://www.val.se