Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Perstorp - Ålder och kön - Perstorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Perstorp N 791 15,7% 32,9% 32,1% 19,3% 7,0% 53,9% 46,1% 7,6%  
Summa 791 15,7% 32,9% 32,1% 19,3% 7,0% 53,9% 46,1% 7,6%

http://www.val.se