Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Perstorp - Ålder och kön - Perstorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Perstorp Ö 3013 19,8% 29,9% 21,6% 28,7% 7,2% 50,2% 49,8% 9,4%  
Summa 3013 19,8% 29,9% 21,6% 28,7% 7,2% 50,2% 49,8% 9,4%

http://www.val.se