Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Osby - Ålder och kön - Osby Nordöst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Nordöst 1317 19,0% 30,7% 25,5% 24,8% 7,3% 50,9% 49,1% 5,8%  
Summa 1317 19,0% 30,7% 25,5% 24,8% 7,3% 50,9% 49,1% 5,8%

http://www.val.se