Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Tryde-Ullstorp-Övraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tryde-Ullstorp-Övraby 1944 16,5% 32,3% 26,2% 25,1% 6,1% 50,9% 49,1% 2,7%  
Summa 1944 16,5% 32,3% 26,2% 25,1% 6,1% 50,9% 49,1% 2,7%

http://www.val.se