Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 5 1777 17,3% 39,3% 27,0% 16,4% 7,3% 51,7% 48,3% 6,8%  
Summa 1777 17,3% 39,3% 27,0% 16,4% 7,3% 51,7% 48,3% 6,8%

http://www.val.se