Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 4 1239 15,7% 33,7% 26,2% 24,5% 8,5% 49,1% 50,9% 3,8%  
Summa 1239 15,7% 33,7% 26,2% 24,5% 8,5% 49,1% 50,9% 3,8%

http://www.val.se