Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 1 1574 19,4% 24,0% 18,6% 38,0% 6,6% 43,8% 56,2% 3,0%  
Summa 1574 19,4% 24,0% 18,6% 38,0% 6,6% 43,8% 56,2% 3,0%

http://www.val.se