Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hörby - Ålder och kön - Biblioteket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biblioteket 1741 19,9% 30,3% 21,1% 28,6% 8,2% 47,2% 52,8% 5,2%  
Summa 1741 19,9% 30,3% 21,1% 28,6% 8,2% 47,2% 52,8% 5,2%

http://www.val.se