Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - Kävlinge Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Väster 1062 14,6% 33,2% 27,2% 25,0% 6,1% 47,6% 52,4% 4,0%  
Summa 1062 14,6% 33,2% 27,2% 25,0% 6,1% 47,6% 52,4% 4,0%

http://www.val.se