Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Burlöv - Ålder och kön - Svenshög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenshög 1665 22,3% 33,3% 20,8% 23,5% 6,2% 50,2% 49,8% 13,5%  
Summa 1665 22,3% 33,3% 20,8% 23,5% 6,2% 50,2% 49,8% 13,5%

http://www.val.se