Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Burlöv - Ålder och kön - Elisetorpsvägen 9-19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Elisetorpsvägen 9-19 983 21,7% 29,5% 21,6% 27,3% 6,7% 47,6% 52,4% 14,1%  
Summa 983 21,7% 29,5% 21,6% 27,3% 6,7% 47,6% 52,4% 14,1%

http://www.val.se