Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Burlöv - Ålder och kön - Centrala Arlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Arlöv 1601 22,3% 32,5% 23,3% 21,9% 7,7% 50,0% 50,0% 10,2%  
Summa 1601 22,3% 32,5% 23,3% 21,9% 7,7% 50,0% 50,0% 10,2%

http://www.val.se