Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Burlöv - Ålder och kön - Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1352 13,5% 40,2% 25,3% 21,1% 7,3% 49,0% 51,0% 3,8%  
Summa 1352 13,5% 40,2% 25,3% 21,1% 7,3% 49,0% 51,0% 3,8%

http://www.val.se