Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svalöv - Ålder och kön - Svalöv Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalöv Södra 1747 15,2% 33,1% 26,7% 25,1% 6,7% 50,8% 49,2% 4,4%  
Summa 1747 15,2% 33,1% 26,7% 25,1% 6,7% 50,8% 49,2% 4,4%

http://www.val.se