Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Rödeby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rödeby N 1555 12,3% 36,0% 20,4% 31,3% 4,4% 48,9% 51,1% 1,7%  
Summa 1555 12,3% 36,0% 20,4% 31,3% 4,4% 48,9% 51,1% 1,7%

http://www.val.se