Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Torhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torhamn 1267 14,3% 28,4% 31,2% 26,1% 7,7% 53,0% 47,0% 1,7%  
Summa 1267 14,3% 28,4% 31,2% 26,1% 7,7% 53,0% 47,0% 1,7%

http://www.val.se