Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Jämjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö S 1243 14,6% 32,0% 24,1% 29,3% 6,4% 48,4% 51,6% 0,9%  
Summa 1243 14,6% 32,0% 24,1% 29,3% 6,4% 48,4% 51,6% 0,9%

http://www.val.se