Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Torskors-Hässlegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torskors-Hässlegården 1484 12,8% 45,1% 30,5% 11,7% 5,5% 50,8% 49,2% 1,3%  
Summa 1484 12,8% 45,1% 30,5% 11,7% 5,5% 50,8% 49,2% 1,3%

http://www.val.se