Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Lyckeby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lyckeby Ö 1711 14,8% 38,7% 24,4% 22,2% 6,7% 51,4% 48,6% 1,9%  
Summa 1711 14,8% 38,7% 24,4% 22,2% 6,7% 51,4% 48,6% 1,9%

http://www.val.se