Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Aspö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 395 8,6% 19,2% 36,7% 35,4% 3,0% 50,9% 49,1% 1,5%  
Summa 395 8,6% 19,2% 36,7% 35,4% 3,0% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se