Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Kungsmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsmarken 1364 27,9% 36,9% 18,5% 16,7% 7,6% 58,6% 41,4% 35,2%  
Summa 1364 27,9% 36,9% 18,5% 16,7% 7,6% 58,6% 41,4% 35,2%

http://www.val.se