Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Bergåsa m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergåsa m.fl. 1032 22,7% 36,2% 24,2% 16,9% 10,8% 48,5% 51,5% 6,2%  
Summa 1032 22,7% 36,2% 24,2% 16,9% 10,8% 48,5% 51,5% 6,2%

http://www.val.se