Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Wachtmeister m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Wachtmeister m.fl. 1382 27,9% 26,4% 18,2% 27,5% 6,0% 45,7% 54,3% 2,3%  
Summa 1382 27,9% 26,4% 18,2% 27,5% 6,0% 45,7% 54,3% 2,3%

http://www.val.se