Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Långö-Gräsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långö-Gräsvik 1186 22,0% 24,2% 27,5% 26,3% 8,1% 51,2% 48,8% 7,0%  
Summa 1186 22,0% 24,2% 27,5% 26,3% 8,1% 51,2% 48,8% 7,0%

http://www.val.se