Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Olofström - Ålder och kön - Kyrkhult-Hemsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkhult-Hemsjö 1605 16,1% 27,8% 25,7% 30,3% 7,4% 52,6% 47,4% 2,5%  
Summa 1605 16,1% 27,8% 25,7% 30,3% 7,4% 52,6% 47,4% 2,5%

http://www.val.se