Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Hemse/Rone

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemse/Rone 924 20,6% 25,4% 27,9% 26,1% 10,2% 50,8% 49,2% 1,1%  
Summa 924 20,6% 25,4% 27,9% 26,1% 10,2% 50,8% 49,2% 1,1%

http://www.val.se