Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Hemse/Alva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemse/Alva 1165 18,1% 21,8% 21,9% 38,2% 7,9% 45,8% 54,2% 1,7%  
Summa 1165 18,1% 21,8% 21,9% 38,2% 7,9% 45,8% 54,2% 1,7%

http://www.val.se