Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Vänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänge 964 21,2% 30,2% 28,1% 20,5% 9,6% 51,7% 48,3% 1,1%  
Summa 964 21,2% 30,2% 28,1% 20,5% 9,6% 51,7% 48,3% 1,1%

http://www.val.se