Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Endre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Endre 992 17,8% 32,7% 31,8% 17,7% 7,9% 51,8% 48,2% 1,4%  
Summa 992 17,8% 32,7% 31,8% 17,7% 7,9% 51,8% 48,2% 1,4%

http://www.val.se