Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Slite Othem/Boge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slite Othem/Boge 1021 18,1% 24,6% 23,7% 33,6% 5,8% 48,1% 51,9% 1,6%  
Summa 1021 18,1% 24,6% 23,7% 33,6% 5,8% 48,1% 51,9% 1,6%

http://www.val.se