Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Böda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böda 632 8,4% 18,4% 32,0% 41,3% 4,3% 51,1% 48,9% 3,5%  
Summa 632 8,4% 18,4% 32,0% 41,3% 4,3% 51,1% 48,9% 3,5%

http://www.val.se