Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Gärdslösa-Långlöt-Runsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gärdslösa-Långlöt-Runsten 1040 15,2% 24,0% 32,3% 28,5% 5,6% 51,3% 48,7% 2,2%  
Summa 1040 15,2% 24,0% 32,3% 28,5% 5,6% 51,3% 48,7% 2,2%

http://www.val.se