Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Ålder och kön - Borgholms 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgholms 2 1375 13,3% 20,8% 26,0% 39,9% 5,2% 46,6% 53,4% 2,8%  
Summa 1375 13,3% 20,8% 26,0% 39,9% 5,2% 46,6% 53,4% 2,8%

http://www.val.se