Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - Skogshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogshaga 1125 16,6% 31,8% 26,1% 25,4% 7,1% 49,7% 50,3% 3,8%  
Summa 1125 16,6% 31,8% 26,1% 25,4% 7,1% 49,7% 50,3% 3,8%

http://www.val.se