Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Svalliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalliden 978 16,2% 38,1% 21,3% 24,4% 5,7% 50,6% 49,4% 1,6%  
Summa 978 16,2% 38,1% 21,3% 24,4% 5,7% 50,6% 49,4% 1,6%

http://www.val.se