Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Solbacka-Åsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solbacka-Åsa 1344 16,1% 23,6% 20,8% 39,6% 5,1% 44,5% 55,5% 2,3%  
Summa 1344 16,1% 23,6% 20,8% 39,6% 5,1% 44,5% 55,5% 2,3%

http://www.val.se