Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Norrliden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrliden Ö 1356 31,9% 30,0% 17,6% 20,4% 12,0% 51,3% 48,7% 12,5%  
Summa 1356 31,9% 30,0% 17,6% 20,4% 12,0% 51,3% 48,7% 12,5%

http://www.val.se