Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Tegelviken-Johannesborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelviken-Johannesborg 1294 24,7% 34,1% 22,3% 19,0% 8,3% 50,4% 49,6% 1,5%  
Summa 1294 24,7% 34,1% 22,3% 19,0% 8,3% 50,4% 49,6% 1,5%

http://www.val.se