Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Ängö-Varvsholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängö-Varvsholmen 1094 22,3% 23,4% 31,4% 22,9% 6,1% 49,1% 50,9% 1,9%  
Summa 1094 22,3% 23,4% 31,4% 22,9% 6,1% 49,1% 50,9% 1,9%

http://www.val.se