Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Snäckstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snäckstrand 1315 14,1% 31,7% 28,7% 25,4% 6,8% 48,8% 51,2% 1,1%  
Summa 1315 14,1% 31,7% 28,7% 25,4% 6,8% 48,8% 51,2% 1,1%

http://www.val.se