Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Mörbylånga-Kastlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mörbylånga-Kastlösa 1754 13,6% 26,7% 27,1% 32,7% 6,3% 48,4% 51,6% 2,6%  
Summa 1754 13,6% 26,7% 27,1% 32,7% 6,3% 48,4% 51,6% 2,6%

http://www.val.se