Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Torsås - Ålder och kön - Torsås 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsås 3 413 17,9% 28,1% 27,1% 26,9% 7,7% 57,4% 42,6% 3,1%  
Summa 413 17,9% 28,1% 27,1% 26,9% 7,7% 57,4% 42,6% 3,1%

http://www.val.se