Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Annelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Annelund 1363 17,8% 32,6% 26,1% 23,5% 7,1% 50,1% 49,9% 7,4%  
Summa 1363 17,8% 32,6% 26,1% 23,5% 7,1% 50,1% 49,9% 7,4%

http://www.val.se