Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Nydala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala 1250 32,2% 37,1% 22,2% 8,5% 8,1% 56,1% 43,9% 26,1%  
Summa 1250 32,2% 37,1% 22,2% 8,5% 8,1% 56,1% 43,9% 26,1%

http://www.val.se