Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Evedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Evedal 1481 19,9% 56,9% 12,7% 10,6% 4,9% 49,4% 50,6% 3,8%  
Summa 1481 19,9% 56,9% 12,7% 10,6% 4,9% 49,4% 50,6% 3,8%

http://www.val.se