Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Åby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åby 694 12,1% 37,9% 28,7% 21,3% 6,2% 51,0% 49,0% 4,0%  
Summa 694 12,1% 37,9% 28,7% 21,3% 6,2% 51,0% 49,0% 4,0%

http://www.val.se